01 530 47 70

Čiščenje kože brez uporabe vode

Prhanje se nam pogosto zdi samoumevno in osebna higiena je bistvenega pomena za kakovost življenja, ne glede na telesno stanje. V bolnišnicah, domovih za starejše in drugih ustanovah za dolgotrajno oskrbo, pa tudi pri osebah v domači oskrbi, za osebno higieno bolnikov in oskrbovancev skrbijo medicinske sestre in drugi zdravstevni delavci oziroma oskrbovalci.