01 530 47 70

ABENA in MDR

Evropska Uredba o medicinskih pripomočkih (MDR) povečuje varnost uporabnikov.​