01 530 47 70

ABENA je pripravljena na MDR

Uredba o medicinskih pripomočkih (MDR) nadomešča Direktivo o medicinskih pripomočkih (MDD): nova evropska Uredba o medicinskih pripomočkih povečuje varnost uporabnikov.​