01 530 47 70

Funkcionalna inkontinenca

Poznamo več vzrokov za nastanek funkcionalne inkontinence. Kot že samo ime nakazuje, ne gre za inkontinenco v dobesednem pomenu, saj težave nastopijo zaradi pokretnosti oz. počasne hoje - oseba ne uspe pravočasno priti do kopalnice oz. toaletnih prostorov.

Težave mišično skeletnega sistema, npr. težave s hrbtenico, bolečine v križu, artritis ali nevrološke bolezni kot sta Parkinsonova bolezen in multipla skleroza (MS) so pogost vzrok za funkcionalno inkontinenco. Pogost problem je tudi, da stranišča, predvsem javna stranišča, niso prilagojena gibalno oviranim osebam, kar je tudi lahko vzrok težavam funkcionalne inkontinence.

Osebe z Alzheimerjevo boleznijo ali drugimi oblikami demence imajo težave s komunikacijo oz. s prepoznavanje potrebe po uriniranju, zato se rado zgodi, da do stranišča pridejo prepozno ali pa ga ne najdejo pravočasno. 

Težka depresija je lahko tudi eden izmed vzrokov za funkcionalno inkontinenco, saj lahko oseba izgubi vso voljo in željo za vsakodnevno osebno higieno, kamor spadajo tudi redni obiski stranišča.