01 530 47 70

Trajnostna naravnanost in družbena odgovornost

ABENA temelji na predanosti pozitivnim spremembam v dobrobit narave, družbe in naših zaposlenih. Trajnostno naravnanost in družbeno odgovornost razumemo zlasti kot poudarek na visoki kakovosti, skupni družbeni odgovornosti in varstvu okolja.