01 530 47 70

Naši podnebni cilji

 

Trajnostna naravnanost je v skupini Abena prednostna naloga. Določili smo tri podnebne cilje, ki jih želimo doseči do leta 2030. Ti vključujejo nenehno prilagajanje asortimana izdelkov in proizvodnih procesov.