01 530 47 70

Okolje

Varstvo okolja sodi med ABENINE prednostne naloge. Naš cilj je zagotoviti trajnostne izdelke in rešitve; od surovin preko proizvodnje in uporabe do recikliranja in odstranjevanja odpadkov.