01 530 47 70

Naše zaveze 2030

 

Želimo dokazati, da je mogoče pozitivno vplivati na našo dobavno verigo, ne da bi s tem ogrožali okolje, kakovost ali našo družbeno odgovornost.

Več kot 30-letna prizadevanja za boljšo prihodnost dokazujejo, da trajnostni pristop za nas ne predstavlja nič novega – in na tak način bomo tudi nadaljevali.