01 530 47 70

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov

Cilji trajnostnega razvoja Združenih narodov so sestavljeni iz sedmih specifičnih ciljev in 169 podciljev. Gre za poziv k ukrepanju s strani vseh držav – revnih, bogatih in tistih iz srednjega dohodkovnega razreda – k ukrepanju in spodbujanju blagostanja ter istočasno varovanju našega planeta. Države priznavajo, da mora iti odprava revščine z roko v roki s strategijami za spodbujanje gospodarskega razvoja in naslavljanjem vrste družbenih potreb, vključno z izobraževanjem, zdravjem, družbenim varstvom in zaposlitvenimi priložnostmi, ob upoštevanju podnebnih sprememb in varstva okolja.