01 530 47 70

Cilj 15: Življenje na kopnem

Cilj 15: Življenje na kopnem se osredotoča na varstvo, obnavljanje in spodbujanje trajnostne rabe kopenskih ekosistemov in zaustavitev degradacije tal ter odpravljanje njenih posledic. Narava ter prostoživeče živali in rastline so pod hudim pritiskom, zato smo izjemno ponosni, da lahko prispevamo k izpolnjevanju tega cilja.