01 530 47 70

Cilj 7: Cenovno dostopna in čista energija

Namen cilja 7 trajnostnega razvoja ZN  je zagotoviti, da bi imeli vsi ljudje na voljo cenovno dostopno, zanesljivo, trajnostno in moderno energijo. ABENINI cilji, ki stremijo k uresničitvi naših zavez za 2030, so zastavljeni zelo visoko.