01 530 47 70

Cilj 8: Dostojno delo in gospodarska rast

Namen cilja 8 trajnostnega razvoja ZN  je zagotoviti dostojne delovne pogoje in gospodarsko rast. Ta cilj je tesno povezan z našimi prizadevanji na področju družbene odgovornosti.