01 530 47 70

Naša vizija je jasna

 

Trajnostna naravnanost je ABENINA glavna prednostna naloga, določili pa smo tudi tri podnebne cilje, ki jih želimo doseči do leta 2030. Naše ambicije so vratolomno visoke, vi pa ste lahko del njih.